Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨawŋ˧˧ suət˧˥tʂawŋ˧˥ ʂuək˩˧tʂawŋ˧˧ ʂuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂawŋ˧˥ ʂuət˩˩tʂawŋ˧˥˧ ʂuət˩˧

Tính từ sửa

trong suốt

  1. Nói một chất có thể để cho ánh sáng truyền qua hoàn toàn như thủy tinh, không khí... và cho thấy được hình dạng của các vật nhìn qua.

Dịch sửa

Tham khảo sửa