Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+9432, 鐲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9432

[U+9431]
CJK Unified Ideographs
[U+9433]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Băng tay.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đục, chạc, đúc, trạc, đọc, trọc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵʔk˨˩ ʨa̰ːʔk˨˩ ɗuk˧˥ ʨa̰ːʔk˨˩ ɗa̰ʔwk˨˩ ʨa̰ʔwk˨˩ɗṵk˨˨ ʨa̰ːk˨˨ ɗṵk˩˧ tʂa̰ːk˨˨ ɗa̰wk˨˨ tʂa̰wk˨˨ɗuk˨˩˨ ʨaːk˨˩˨ ɗuk˧˥ tʂaːk˨˩˨ ɗawk˨˩˨ tʂawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuk˨˨ ʨaːk˨˨ ɗuk˩˩ tʂaːk˨˨ ɗawk˨˨ tʂawk˨˨ɗṵk˨˨ ʨa̰ːk˨˨ ɗuk˩˩ tʂa̰ːk˨˨ ɗa̰wk˨˨ tʂa̰wk˨˨ɗṵk˨˨ ʨa̰ːk˨˨ ɗṵk˩˧ tʂa̰ːk˨˨ ɗa̰wk˨˨ tʂa̰wk˨˨