Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

  1. Từ tiếng thtục):'

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləːn˧˧ləːŋ˧˥ləːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːn˧˥ləːn˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lơn

  1. Tán tỉnh, đùa cợt với phụ nữ.
  2. (Xem từ nguyên 1).
    Lơn gái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa