Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lən˧˥lə̰ŋ˩˧ləŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˩˩lə̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lấn

 1. Mở rộng phạm vi, chiếm sang phạm vi của cái khác.
  Đắp đê lấn biển.
  Lấn đất.
  Càng nhân nhượng nó càng lấn tới.
  Lấn quyền.
 2. (Ph.) . đẩy để chen.
  Lấn tới trước.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

lấn

 1. rụng, rơi.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên