Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ːʔn˨˩ʐə̰ːŋ˨˨ɹəːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəːn˨˨ɹə̰ːn˨˨

Chào 3e3e3e3ddel9e

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

rợn

  1. Sợ cái gì mơ hồ mình cho rằng có thể gặp và là mối nguy cho mình.
    Cảm thấy rợn trong đêm khuya trên đường vắng.

Tham khảo sửa