Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̤ːŋ˨˩tʂaːŋ˧˧tʂaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

tràng

 1. Toàn thể những vật cùng loại xâu vào hoặc buộc vào với nhau.
  Tràng hạt.
  Tràng hoa.
 2. Toàn thể những âm thanh phát ra liên tiếp.
  Tràng pháo.
  Tràng liên thanh.
 3. Vạt trước của áo dài (cũ).
  Giang.
  Châu tư mã đượm tràng áo xanh (Tỳ bà hành
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Tỳ bà hành, thêm nó vào danh sách này.
  )
 4. X. Trường.
  Trưởng tràng.

Động từ

sửa

tràng

 1. Nói ngựa đang đi thẳng lại rẽ ngang ra.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa