Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ʔn˨˩lə̰ŋ˨˨ləŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˨˨lə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lận

 1. Lừa gạt.
  Cờ gian bạc lận..
  Mắc lận..
  Bị lừa, mắc lừa:.
  Thôi đà mắc lận thì thôi,.
  Đi đâu chẳng biết con người.
  Sở.
  Khanh (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa