Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤n˨˩laŋ˧˧laŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lan˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lằn

  1. Vết kiến hay mối đi.
  2. "Thằn lằn" nói tắt.
    Con lằn bò trên giậu.

Tính từ

sửa

lằn

  1. Có một vết nổi dài.
    Bị đánh ba roi lằn đít.

Tham khảo

sửa