Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːn˨˩ʐaːŋ˧˧ɹaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːn˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ràn

  1. Chuồng , trâu, ngựa.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Nùng Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ràn

  1. (Nùng Inh, Nùng An) nhà.

Tham khảo Sửa đổi