Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːn˨˩ʐaːŋ˧˧ɹaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːn˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ràn

  1. Chuồng , trâu, ngựa.

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

ràn

  1. (Nùng Inh, Nùng An) nhà.

Tham khảo sửa