Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lṳ˨˩lu˧˧lu˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lu˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

  1. Sáng rất yếu.
    Ngọn nến .

Tham khảo sửa

Tiếng Sán Chay sửa

Danh từ sửa

  1. thuyền.

Tham khảo sửa