Tiếng Na Uy sửa

Động từ sửa

tro

Phương ngữ khác sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít tro troen
Số nhiều troer troene

tro

 1. Sự tin tưởng, lòng tin.
  Han lever i den tro at faren fremdeles er rik.
  Jeg har ingen tro på at vi vil lykkes.
  Jeg har stor tro på ham.
 2. (Tôn) Đức tin, tín ngưỡng.
  den kristne tro
  Enhver blir salig i sin tro. — Đức tin cứu vớt mọi người.

Phương ngữ khác sửa

Động từ sửa

  Dạng
Nguyên mẫu å tro
Hiện tại chỉ ngôi tror
Quá khứ trodde
Động tính từ quá khứ trodd
Động tính từ hiện tại

tro

 1. Tin, tin cậy.
  Du skal ikke tro alt folk sier.
 2. Tin, tưởng, nghĩ.
  Ingen kunne tro at han var 60 år gammel.
  Tror du at han kommer i dag?
 3. (Tôn) Tin, tin tưởng.
  Han tror på Gud.

Phương ngữ khác sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ˧˧tʂɔ˧˥tʂɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɔ˧˥tʂɔ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tro

 1. Chất còn lại của một số vật sau khi cháy hết, nát vụn như bột và thường có màu xám.
  Tro bếp.
  Cháy ra tro.
  Màu tro.

Tham khảo sửa

Tiếng Khùa sửa

Danh từ sửa

tro

 1. .