Tra từ bắt đầu bởi

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Dụng cụ thường được đúc bằng đồng thau dùng để cắm hương (nhang).
    đồng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa