Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suk˧˥sṵk˩˧suk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
suk˩˩sṵk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

xúc

  1. Múc những vật rời lên.
    Xúc cát.
    Xúc thóc
  2. Hớt tôm, , tépao.
    Công anh xúc tép nuôi cò, đến khi cò lớn, cò dò cò bay. (ca dao)

Tham khảo sửa