Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

  1. Ở.
    Có an mới lập được nghiệp.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pa Kô

sửa

Cách phát âm

sửa

Đại từ

sửa

  1. tôi.