Tiếng Việt Sửa đổi

Cách viết khác Sửa đổi

  • (chính tả không theo từ nguyên)

Từ nguyên Sửa đổi

Có liên quan đến giấu. Cùng gốc với tiếng Mường chủ (giấu)tiếng Chứt [Rục] cuː³ (“rấm hạt”).

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zu˧˥jṵ˩˧ju˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟu˩˩ɟṵ˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

giú

  1. (Trung Bộ, Nam Bộ) Rấm quả cho chín.
    • Ca dao Việt Nam:
      Chuối non giú ép chát ngầm,
      Trai tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi