Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̰ʔk˨˩tʂɨ̰k˨˨tʂɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨk˨˨tʂɨ̰k˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

trực

  1. Thẳng thắn.
    Người tính trực.

Động từ sửa

trực

  1. "Trực nhật" nói tắt.
    Đi trực.

Tham khảo sửa