Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̰ʔk˨˩tʂɨ̰k˨˨tʂɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨk˨˨tʂɨ̰k˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

trực

  1. Thẳng thắn.
    Người tính trực.

Động từ Sửa đổi

trực

  1. "Trực nhật" nói tắt.
    Đi trực.

Tham khảo Sửa đổi