Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /fɪlm/, /ˈfɪ.ləm/ (miền Đông Bắc Anh)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh,

Danh từ sửa

film (số nhiều films)

 1. Màng; mảng thuốc (trên phim ảnh, trên giấy ảnh...).
 2. Phim, phim ảnh, phim xi nê.
 3. (Số nhiều) Buổi chiếu bóng.
 4. Vảy (mắt).
 5. Màn sương mỏng.
 6. Sợi nhỏ, nhỏ (của mạng nhện).

Đồng nghĩa sửa

phim

Từ dẫn xuất sửa

Ngoại động từ sửa

film

 1. Phủ một lớp màng, che bằng một lớp màng.
 2. Che đi, làm mờ đi.
 3. Quay thành phim.
  to film one of Shakespeare's plays — quay một trong những vở kịch của Sếch-xpia thành phim

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

film

 1. Bị che đi, bị mờ đi.
 2. Quay thành phim.
  this play films well — kịch này quay thành phim rất hay

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít film
Số nhiều films
Dạng giảm nhẹ
Số ít filmpje
Số nhiều filmpjes

Danh từ sửa

film  (số nhiều films, giảm nhẹ filmpje gt)

 1. Phim (cái liên tiếp của hình động ở trên một cái phim).
 2. Phim (chất dùng được để bắt giữ các hình ở trong cam-mê-ra).

Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

film

 1. Phim.
  Rouleau de film — cuộn phim
  Film en noir et blanc — phim trắng đen
  Film en couleurs — phim màu
  Film panoramique et stéréophonique — phim nổi màn ảnh rộng
  Film stéréoscopique — phim hình nổi
  Film stéréophonique — phim âm nổi
  Film documentaire — phim tài liệu
  Film de vulgarisation scientifique — phim phổ biến khoa học
  Film de science-fiction — phim khoa học viễn tưởng
  Film d'actualités — phim thời sự
  Film d'enseignement — phim giảng dạy
  Film d'animation — phim hoạt hình
  Film de court métrage — phim ngắn
  Film de long métrage — phim dài
  Film radiographique — phim chụp X quang
  Film chirurgical — phim giải phẫu
  Film muet — phim câm
  Film sonore — phim có âm thanh
  Film télévisé — phim truyền hình
 2. Điện ảnh.
  Histoire du film français — lịch sử học nền điện ảnh Pháp
 3. Màng.
  Un film d'huile — một màng dầu
 4. (Nghĩa bóng) Sự diễn biến.
  Le film des événements de la semaine — sự diễn biến thời sự trong tuần

Tham khảo sửa

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Danh từ sửa

film  (số nhiều films)

 1. Phim, phim ảnh, phim xi nê.
 2. Dạng viết khác của filme

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Ý sửa

Danh từ sửa

film

 1. Phim, phim ảnh, phim xi nê.

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa