Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤jŋ˨˩ʐan˧˧ɹan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rành

 1. (Ph.) (Id.) . . Nói từng tiếng.
  Cắt nghĩa không rành.
 2. Chỉ có một loại mà thôi, không có loại nào khác.
  Cửa hàng chỉ bán rành hàng mĩ nghệ.

Động từ sửa

rành

 1. (Ph.) . Biết , thạo, sành.
  Mới đến, chưa rành đường đất.
  Rành nghề.
  Âm nhạc, tôi không rành.

Dịch sửa

Tham khảo sửa