Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̤ː˨˩ tʰəʔən˧˥tʰəː˧˧ tʰəŋ˧˩˨tʰəː˨˩ tʰəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˧˧ tʰə̰n˩˧tʰəː˧˧ tʰən˧˩tʰəː˧˧ tʰə̰n˨˨

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa