Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲun˧˥ɲṵŋ˩˧ɲuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲun˩˩ɲṵn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhún

  1. Co người lại để lấy đà.
    Nhún chân mà nhảy.
  2. Ph. Khiêm tốn.
    Nói nhún.

Tham khảo sửa