Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̤ːj˨˩ ɗiə̰m˧˩˧tʰəːj˧˧ ɗiəm˧˩˨tʰəːj˨˩ ɗiəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəːj˧˧ ɗiəm˧˩tʰəːj˧˧ ɗiə̰ʔm˧˩

Định nghĩa sửa

thời điểm

  1. Khoảng thời gian rất ngắn, coi là một điểm trên đường thẳng cụ thể hóa thời gian.

Dịch sửa

Tham khảo sửa