Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ːʔt˨˩ɲə̰ːk˨˨ɲəːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəːt˨˨ɲə̰ːt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhợt

  1. Nói màu sắc bạc đi hay mất tươi.
    Nước da nhợt.

Tham khảo sửa