Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨək˧˥ saw˧˧tʂɨə̰k˩˧ ʂaw˧˥tʂɨək˧˥ ʂaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨək˩˩ ʂaw˧˥tʂɨə̰k˩˧ ʂaw˧˥˧

Phó từ sửa

trước sau

  1. Bao giờ cũng thế.
    Trước sau như một.
  2. Như sớm muộn

Danh từ sửa

trước sau

  1. Phía đằng mặtphía đằng lưng.
    Trước sau nào thấy bóng người (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa