Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̤˨˩ ʨəːj˧˧tʂɔ˧˧ ʨəːj˧˥tʂɔ˨˩ ʨəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɔ˧˧ ʨəːj˧˥tʂɔ˧˧ ʨəːj˧˥˧

Danh từ

sửa

trò chơi

  1. Cuộc vui để giải trí.
    Ngày hội bày ra nhiều trò chơi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa