Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈkjuː.zə.tɪv]

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
accusative

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

accusative (không so sánh được)

  1. (Ngôn ngữ học) (Thuộc) nghiệp cách, đổi cách.

Danh từSửa đổi

accusative (không đếm được)

  1. (Ngôn ngữ học) Nghiệp cách, đổi cách.

Tham khảoSửa đổi