Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːŋ˧˥ xïŋ˧˧ɗa̰ːŋ˩˧ kʰïn˧˥ɗaːŋ˧˥ kʰɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˩˩ xïŋ˧˥ɗa̰ːŋ˩˧ xïŋ˧˥˧

Tính từSửa đổi

đáng khinh

  1. Xem đáng ghét