Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

had

  1. Quá khứphân từ quá khứ của have.

Chia động từSửa đổi

Tiếng Hà LanSửa đổi

Động từSửa đổi

had

  1. Lối trình bày thời quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của hebben