Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗuə̰j˧˩˧ɗuəj˧˩˨ɗuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuəj˧˩ɗuə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

đuổi

  1. Chạy gấp để cho kịp người, xe đã đi trước.
    Đuổi kẻ cướp.
    Đuổi theo xe.
  2. Bắt phải rời khỏi.
    Đuổi ra khỏi nha`.
    Đuổi gà.

Tham khảo

sửa