Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗuə̰j˧˩˧ɗuəj˧˩˨ɗuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuəj˧˩ɗuə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đuổi

  1. Chạy gấp để cho kịp người, xe đã đi trước.
    Đuổi kẻ cướp.
    Đuổi theo xe.
  2. Bắt phải rời khỏi.
    Đuổi ra khỏi nha`.
    Đuổi gà.

Tham khảo sửa