Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfɑːst]
[ˈfæst]

Tính từSửa đổi

fast /ˈfɑːst/

 1. Chắc chắn.
  a stake fast in the ground — cọc đóng chắc xuống đất
  to take fast hold of — nắm chắc, cầm chắc
 2. Thân, thân thiết, keo sơn.
  a fast friend — bạn thân
  fast friendship — tình bạn keo sơn
 3. Bền, không phai.
  a fast olour — màu bền
 4. Nhanh, mau.
  watch is fast — đồng hồ chạy nhanh
  a fast train — xe lửa tốc hành
 5. Trác táng, ăn chơi, phóng đãng (người).
  the fast set — làng chơi

Thành ngữSửa đổi

Phó từSửa đổi

fast /ˈfɑːst/

 1. Chắc chắn, bền vững, chặt chẽ.
  to stand fast — đứng vững
  eyes fast shut — mắt nhắm nghiền
  to sleep fast — ngủ say sưa
 2. Nhanh.
  to run fast — chạy nhanh
 3. Trác táng, phóng đãng.
  to live fast — sống trác táng, ăn chơi
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) ; (thơ ca) sát, ngay cạnh.

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

fast /ˈfɑːst/

 1. Sự ăn chay.
 2. Mùa ăn chay; ngày ăn chay.
 3. Sự nhịn đói.
  to break one's fast — ăn điểm tâm, ăn sáng

Nội động từSửa đổi

fast nội động từ /ˈfɑːst/

 1. Ăn chay; ăn kiêng (tôn giáo... ).
 2. Nhịn ăn.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi