Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaj˧˧ʨaj˧˥ʨaj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaj˧˥ʨaj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chay

 1. Loài cây cùng họ với mít, quảmúi, ăn được.
  Rễ chay dùng để ăn trầu.
 2. Lễ cúng Phật để cầu cho linh hồn người chết được siêu độ.
  Làm chay bảy bữa tạ lòng.
  Vân.
  Tiên (Lục Vân Tiên)
 3. Tt, trgt.
 4. Nói ăn không dùng thịt, và các chế phẩm từ thịt, .
  Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối
 5. Nói cấy không có phân.
  Cấy chay
 6. Nói dạy học không có thí nghiệm.
  Dạy chay
 7. Suông, không có ăn uống (thtục).
  Chầu hát chay.

Dịch sửa

Tham khảo sửa