Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sə̰j˧˩˧səj˧˩˨səj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
səj˧˩sə̰ʔj˧˩

Động từ

sửa

xẩy

  1. Xem xảy