Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛ̰˧˩˧˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩sɛ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

xẻ

 1. Cưa ra thành những tấm mỏng theo chiều dọc.
  Xẻ ván.
  Thợ xẻ.
 2. Chia, cắt cho rời ra theo chiều dọc, không để liền.
  Áo xẻ tà.
 3. (Ph.) . Bổ.
  Xẻ trái mít.
 4. Đào thành đường dài, thường cho thông, thoát.
  Xẻ núi mở đường.
  Xẻ rãnh thoát nước.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi