Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ɗiə̰n˧˩˧˧˧ ɗiəŋ˧˩˨˨˩ ɗiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ɗiən˧˩˧˧ ɗiə̰ʔn˧˩

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

(bộ, cuốn, quyển) từ điển

 1. Bộ sách cho danh sách các từ (được sắp xếp theo thứ tự ABC), thường giải thích ý nghĩa, từ nguyên, cách dùng, dịch, cách phát âm và thường kèm theo các ví dụ về cách sử dụng từ đó. Có loại từ điển gồm nhiều hơn một ngôn ngữ giúp người đọc có thể dịch nghĩa của mỗi từ từ ngôn ngữ này sang (những) ngôn ngữ kia.
  Hãy tra cứu bộ từ điển mở Wiktionary.
 2. Cuốn sách như ở trên nhưng chỉ chuyên môn về việc dịch từ.
  Từ điển tiếng Việt.
  Từ điển Anh–Việt.
  Từ điển Việt–Anh.
  Từ điển Anh–Pháp–Việt.
 3. (Tin học) Xem mảng kết hợp

Dịch Sửa đổi

Từ liên hệ Sửa đổi