Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

žodýnas  (số nhiều žodýnaibiến trọng âm thứ 1

  1. Từ điển.