Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̰ʔ˨˩ ɗiə̤n˨˩tɨ̰˨˨ ɗiəŋ˧˧˨˩˨ ɗiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨ ɗiən˧˧tɨ̰˨˨ ɗiən˧˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

tự điền

  1. Ruộng hoa màu dùng vào việc cúng tế.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa