Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̰ʔ˨˩ ɗiə̤n˨˩tɨ̰˨˨ ɗiəŋ˧˧˨˩˨ ɗiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨ ɗiən˧˧tɨ̰˨˨ ɗiən˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tự điền

  1. Ruộng hoa màu dùng vào việc cúng tế.

Dịch sửa

Tham khảo sửa