Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vi˧˥ zṵʔ˨˩jḭ˩˧ jṵ˨˨ji˧˥ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vi˩˩ ɟu˨˨vi˩˩ ɟṵ˨˨vḭ˩˧ ɟṵ˨˨

Danh từ sửa

ví dụ

  1. Từ chỉ dẫn rằng sau đây là một trường hợp trong nhiều trường hợp của nội dung phía trước chủ yếu dùng để chú thích cho dễ hiểu hơn.

Đồng nghĩa sửa

Phó từ sửa

ví dụ

  1. Giả sử, nếu như.
    Ví dụ trời mưa thì phải ở nhà.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

  • Tiếng Anh: example