Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːt˧˥ əm˧˧fa̰ːk˩˧ əm˧˥faːk˧˥ əm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːt˩˩ əm˧˥fa̰ːt˩˧ əm˧˥˧

Động từ sửa

phát âm

  1. Nói lên những âm thanh của một thứ tiếng.
    Phát âm tiếng Anh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa