Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ŋwiən˧˧˧˧ ŋwiəŋ˧˥˨˩ ŋwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ŋwiən˧˥˧˧ ŋwiən˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

từ nguyên

  1. Nguồn gốc của từ ngữ.
    Giải thích từ nguyên.
    Nghĩa từ nguyên.

Dịch sửa

Tham khảo sửa