Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ŋwiən˧˧˧˧ ŋwiəŋ˧˥˨˩ ŋwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ŋwiən˧˥˧˧ ŋwiən˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

từ nguyên

  1. Nguồn gốc của từ ngữ.
    Giải thích từ nguyên.
    Nghĩa từ nguyên.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi