Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ aːn˧˧ ɓaːn˧˧ ni˧˧tiə̰ŋ˩˧ aːŋ˧˥ ɓaːŋ˧˥ ni˧˥tiəŋ˧˥ aːŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ ni˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ aːn˧˥ ɓaːn˧˥ ni˧˥tiə̰ŋ˩˧ aːn˧˥˧ ɓaːn˧˥˧ ni˧˥˧

Từ nguyên sửa

Từ "tiếng" và "Albani".

Danh từ riêng sửa

tiếng Albani (ISO 639-1: sq; ISO 639-2: sqi; SIL: ALB)

  1. Ngôn ngữ chính ở An-ba-ni.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa