Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít woordenboek
Số nhiều woordenboeken
Dạng giảm nhẹ
Số ít woordenboekje
Số nhiều woordenboekjes

Danh từ sửa

woordenboek gt (số nhiều woordenboeken, giảm nhẹ woordenboekje gt)

  1. từ điển: bộ sách, chương trình, website, v.v. mà cho danh sách (thường thường theo chữ đâu tiên) về những từ, thường thường giải thích ý nghĩa, từ nguyên, cách dùng, dịch, và những đồ khách liên quan với từ đố