Tiếng Volapük sửa

Từ nguyên sửa

Từ ghép giữa vöd (từ) +‎ -a (hình vị genitive) +‎ buk (sách).

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

vödabuk (nom. số nhiều vödabuks)

  1. Từ điển.

Biến cách sửa

Đồng nghĩa sửa

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa