Tiếng Volapük

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ ghép giữa vöd (từ) +‎ -a (hình vị genitive) +‎ buk (sách).

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

vödabuk (nom. số nhiều vödabuks)

  1. Từ điển.

Biến cách

sửa

Đồng nghĩa

sửa

Từ dẫn xuất

sửa

Từ liên hệ

sửa