Chữ Hán giản thểSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. từ điển