Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:


Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ ɓaː˧˧˧˧tiə̰ŋ˩˧ ɓaː˧˥˧˥tiəŋ˧˥ ɓaː˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ ɓaː˧˥˧˥tiə̰ŋ˩˧ ɓaː˧˥˧˧˥˧

Danh từ sửa

tiếng Ba Tư, tiếng Ba tư, tiếng Ba-tư

  1. Ngôn ngữ quốc gia của Ba Tư (Iran).

Dịch sửa