Wikipedia logo
Wikipedia có bài viết về:


Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ sajk˧˥jan˧˥ ʂa̰t˩˧jan˧˧ ʂat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ ʂajk˩˩ɟajŋ˧˥˧ ʂa̰jk˩˧

Từ nguyênSửa đổi

Sách: bản kê

Danh từSửa đổi

danh sách

  1. Bản kê tên người.
    Danh sách thí sinh
  2. Bản ghi các thứ theo một thứ tự nhất định.
    Lên danh sách những thứ cần mua.

Tham khảoSửa đổi