Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɪm.pəl]

Tính từSửa đổi

simple /ˈsɪm.pəl/

 1. Đơn, đơn giản.
  simpleleaf — lá đơn
  simple surface — mặt đơn giản
 2. Giản dị, mộc mạc, xuềnh xoàng, bình dị, hồn nhiên.
  the simple life — đời sống giản dị; sự muốn trở lại cuộc sống cổ sơ
  in simple beauty — trong vẻ đẹp mộc mạc
  a simple man — một người giản dị
  a simple meal — một bữa cơm xuềnh xoàng
 3. Dễ hiểu, dễ làm.
  the problem is very simple — vấn đề đó rất dễ hiểu
 4. Tuyệt đối là, chỉ là, không khác gì.
  to say so is simple madness — nói như thế thì không khác gì là điên
 5. Đơn , nghèo hèn; nhỏ mọn, không đáng kể.
 6. Ngu dại; dốt nát; thiếu kinh nghiệm.

Danh từSửa đổi

simple /ˈsɪm.pəl/

 1. Người ngu dại; người dốt nát.
 2. Cây thuốc.
 3. Thuốc lá (chữa bệnh).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực simple
/sɛ̃pl/
simples
/sɛ̃pl/
Giống cái simple
/sɛ̃pl/
simples
/sɛ̃pl/

simple /sɛ̃pl/

 1. Đơn.
  Feuille simple — (thực vật học) lá đơn
  Comptabilité un partie simple — kế toán đơn
 2. Đơn giản.
  Méthode simple — phương pháp đơn giản
 3. Giản dị, mộc mạc.
  Vie simple — cuộc sống giản dị
  Style simple — lời văn mộc mạc
 4. Thực thà, chất phác; ngây thơ.
  Simple comme un enfant — thực thà như đứa trẻ
  Simple jusqu'à la sottise — ngây thơ đến thành ngu ngốc
 5. Thường.
  Un simple habitant — một người dân thường
 6. Chỉ, chỉ .
  Croire quelqu'un sur sa simple parole — tin ai chỉ bằng vào lời nói
  une simple formalité — chỉ là một thủ tục
  corps simple — (hóa học) đơn chất
  dans le plus simple appareil — xem appareil
  pur et simple — không hơn không kém
  réduire à sa plus simple expression — xem expression
  simple comme un bonjour — xem bonjour
  simple d’esprit — đần

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
simple
/sɛ̃pl/
simples
/sɛ̃pl/

simple /sɛ̃pl/

 1. Cái đơn giản.
  Du simple au composé — từ cái đơn giản đến cái phức hợp
 2. Người thực thà, người chất phác, người ngây thơ.
 3. (Thể dục thể thao) Trận đánh đơn.
 4. (Số nhiều) Cây thuốc.
  Cueillir des simples — hái cây thuốc
 5. (Y học, từ cũ nghĩa cũ) Thuốc mộc.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi