Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːn˧˧ za̰ːn˧˩˧ɗəːŋ˧˥ jaːŋ˧˩˨ɗəːŋ˧˧ jaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːn˧˥ ɟaːn˧˩ɗəːn˧˥˧ ɟa̰ːʔn˧˩

Tính từ sửa

đơn giản

  1. Xem giản đơn