Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋu˧˧ za̰ːʔj˨˩ŋu˧˥ ja̰ːj˨˨ŋu˧˧ jaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋu˧˥ ɟaːj˨˨ŋu˧˥ ɟa̰ːj˨˨ŋu˧˥˧ ɟa̰ːj˨˨

Tính từ

sửa

ngu dại

  1. Ngu đầndại dột.

Tham khảo

sửa