Tiếng ViệtSửa đổi

Tính từSửa đổi

dốt nát

  1. Như dốt