Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnoʊt]

Danh từSửa đổi

note /ˈnoʊt/

 1. Lời ghi, lời ghi chép.
  to make (take) notes — ghi chép
  I must look up my notes — tôi phải xem lại lời ghi
 2. Lời ghi chú, lời chú giải.
 3. Sự lưu ý, sự chú ý.
  worthy of note — đáng chú ý
  to take note of — lưu ý đến
 4. Bức thư ngắn.
  to drop someone a note — gửi cho ai một bức thư ngắn
 5. (Ngoại giao) Công hàm.
  diplomatic note — công hàm ngoại giao
 6. Phiếu, giấy.
  promisorry note — giấy hẹn trả tiền
 7. Dấu, dấu hiệu, vết.
  a note of infamy — vết nhục
  note of interrogation — dấu hỏi
 8. Tiếng tăm, danh tiếng.
  a man of note — người có tiếng tăm, người tai mắt
 9. (Âm nhạc) Nốt; phím (pianô).
 10. Điệu, vẻ, giọng, mùi.
  there is a note of anger in his voice — giọng anh ta có vẻ giận dữ
  his speech sounds the note of war — bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh

Ngoại động từSửa đổi

note ngoại động từ /ˈnoʊt/

 1. Ghi nhớ, chú ý, lưu ý, nhận thấy.
  note my words — hãy ghi nhớ những lời nói của tôi
 2. Ghi, ghi chép.
 3. Chú giải, chú thích.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
note
/nɔt/
notes
/nɔt/

note gc /nɔt/

 1. Lời ghi, lời ghi chép.
  Carnet de notes — sổ ghi chép
 2. Lời chú, lời chú thích.
  Lire les notes à la fin du texte — đọc những lời chú thích cuối bài
 3. Thông tri, thông điệp, công hàm.
  Note de service — thông tri về công tác
  Note diplomatique — công hàm ngoại giao
 4. Bản kê tiền phải trả.
  Note d’électricité — bản kê tiền điện phải trả
 5. Lời nhận xét (một công chức); điểm, điểm số.
  élève qui obtient de bonnes notes — học sinh được điểm số tốt
 6. (Âm nhạc) Nốt; phím (đàn pianô).
  changer de note — đổi giọng, thay đổi thái độ
  chanter toujours la même note — nhắc mãi một điệu, nói đi nói lại điều gì
  être dans la note — đúng kiểu, phù hợp
  forcer la note — nói quá lên; làm quá lên
  prendre note de — chú ý điều gì ghi để nhớ (điều gì)

Tham khảoSửa đổi