Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣi˧˧ ɲəː˧˥ɣi˧˥ ɲə̰ː˩˧ɣi˧˧ ɲəː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣi˧˥ ɲəː˩˩ɣi˧˥˧ ɲə̰ː˩˧

Động từ

sửa

ghi nhớ

  1. Chép hay đánh dấu cho khỏi quên.
  2. Giữ mãi trong lòng.
    Ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ Tịch.

Tham khảo

sửa